تو هنوز ازدواج نکرده ای!

خانم عاطفه اشراقی :

 امام همیشه به ما می گفتند که درست است که می گویند وجه و کفین پیدا باشد، اما جوان ها بهتر است که کمی بیشتر خود را بپوشانند و خیلی تاکید می کردند که در خارج از منزل هیچ گونه عطری مصرف نشود. یادم است که در یکی از عیدها، امام به نوادۀ دختری دیگرشان عطر هدیه دادند و به من یک چیز دیگر و فرمودند: «چون تو ازدواج نکرده ای، بنابراین احتیاجی به عطر نداری».

  برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی(قدس سرّه)، ج ۱، ص ۴۸.

از پلاس خودم به نقل از صد و ده نی نمک.

/ 0 نظر / 81 بازدید